Suomenkielinen OpenOffice.org – kielipakettien rakentaminen

Usein voi käydä niin, että OpenOffice.orgin virallisiin suomenkielisiin julkaisuversioihin jää suomennosbugeja tai muita ongelmia, jota eivät koske englanninkielistä versiota. Tämä johtuu siitä, että ohjelma on hyvin laaja eikä sen suomenkielisten versioiden systemaattiseen testaamiseen ennen uusien versioiden julkaisua ole aina mahdollisuutta.

Onneksi tällaisten bugien korjaaminen on usein itsessään melko yksinkertaista. Valitettavasti korjausten saaminen käyttöön vaatii lähes aina ohjelman rakentamisen uudelleen lähdekoodista, ja tämä voi olla joskus mutkikastakin. Tälle sivulle on tarkoitus kerätä ohjeita OpenOffice.orgin suomenkielisen version rakentamiseksi lähdekoodista eri käyttöjärjestelmissä. Ohjeita on toistaiseksi vasta Debianille ja Ubuntulle, mutta olisi hyvä saada niitä muillekin käyttöjärjestelmille, erityisesti Windowsille.

Debian ja Ubuntu

Nämä ohjeet koskevat vain Debianin ja Ubuntun omia openoffice.org-paketteja, tosin ne on testattu vain Debianissa. Ne eivät koske alkuperäisiä OpenOffice.orgin julkaisemia lähdekoodeja, joihin viralliset suomenkieliset Pavel Janíkin rakentamat asennuspaketit perustuvat. Debianissa ja Ubuntussa käytetään (suurelta osin Novellin ylläpitämää) ooo-build -kehityshaaraa. Myös useimpien muiden Linux-jakeluiden versiot OpenOffice.orgista perustuvat ooo-buildin käyttöön, joten nämä ohjeet luultavasti toimivat niissäkin sopivasti soveltaen. Suomennosten liittäminen ja lähdekoodin rakentaminen tapahtuvat hyvin eri tavalla Pavelin versioissa!

Ohjeet on esitetty alla lähes skriptimäisesti kahdentoista komennon ohjelmana. Nämä kaksitoista komentoa sisältävät kaiken, mitä tarvitaan tarvittavien kehitystyökalujen asentamiseen, lähdekoodien ja suomennosten hakemiseen, suomennosten yhdistämiseen lähdekoodiin, asennuspakettien kääntämiseen ja uuden kielipaketin asentamiseen. Jos rivi alkaa merkillä #, komento on suoritettava pääkäyttäjän oikeuksilla (sudo tai su). Merkillä $ alkavat komennot suoritetaan tavallisen käyttäjän oikeuksilla. Rivit on numeroitu. Lue kaikki ohjeet ennen aloittamista.

1  # apt-get install build-essential fakeroot; apt-get build-dep openoffice.org
2  $ mkdir /tmp/build
3  $ cd /tmp/build
4  $ apt-get source openoffice.org
5  $ cd openoffice.org-2.0.4.dfsg.2/ooo-build/src
6  $ wget http://openoffice-fi.sourceforge.net/GSI_fi-2.1.sdf.bz2
7  $ cat GSI_fi-2.1.sdf.bz2 | uuencode GSI_fi-2.1.sdf.bz2 > GSI_fi.sdf.bz2.uu
8  $ rm GSI_fi-2.1.sdf.bz2
9  $ cd ../..
10 $ dpkg-buildpackage -rfakeroot
11 $ cd ..
12 # dpkg -i openoffice.org-l10n-fi_2.0.4.dfsg.2-1_all.deb

Rivillä 1 asennetaan tarvittavat kehitystyökalut. Osa kehitystyökaluista on keskenään vaihtoehtoisia, joten jos apt-get ehdottaa sellaisten pakettien poistamista jotka haluat säilyttää, voit myös jättää tämän komennon suorittamatta. Tällöin rivillä 10 annettava komento valittaa puuttuvista työkaluista, jotka voit sitten asentaa itse suosimasi pakettienhallintatyökalun avulla.

Riveillä 2 ja 3 luodaan rakennusprosessissa tarvittava työhakemisto ja siirrytään sinne. Rakentaminen vaatii paljon levytilaa, kannattaa varmistaa että valitussa tiedostojärjestelmässä on vähintään 15 gigatavua vapaata tilaa. Voi myös olla järkevää sijoittaa työhakemisto muualle kuin /tmp-hakemiston alle, jolloin sen sisältö säilyy koneen uudelleenkäynnistysten yli.

Riveillä 5 ja 12 on lihavoituna paketin openoffice.org-versionumero, joka ei siis aina ole sama. Käytä sitä versionumeroa, joka hakemistossa olevien tiedostojen tai alihakemistojen nimissä sattuu olemaan.

Riveillä 6, 7 ja 8 kopioidaan päivitetty suomennos vanhan päälle. Suomennostiedoston versionumero on lihavoituna. Version ei tarvitse täsmälleen vastata paketin openoffice.org versionumeroa, tässäkin esimerkissä käytetään version 2.1 suomennosta version 2.0.4 ohjelmalle. Valitse saatavilla olevista suomennoksista se, joka lähimmin vastaa ohjelman versiota tai sisältää itsellesi tärkeimmät korjaukset. Uusin suomennostiedosto julkaistaan aina nimellä GSI_fi.sdf.bz2, siis ilman versionumeroa.

Rivillä 10 suoritetaan ohjelman rakentaminen. Tämä vie paljon aikaa ja kohtuullisen paljon muistia. 512 megatavua on ehdottomasti pienin muistin määrä jolla rakentamista kannattaa yrittää, yksi gigatavu riittää jo suhteellisen hyvin. Muistin on myös oltava hyvälaatuista, muistiviat johtavat hyvin todennäköisesti prosessin keskeytymiseen. Ohjelman rakentaminen vie myös paljon aikaa, esimerkin tapauksessa 1800 MHz:n AMD Athlon 64 -prosessorilla kului noin 14 tuntia.

Rivillä 12 asennetaan valmis kielipaketti. Paketin versionumeroksi tulee sama kuin alkuperäisen Debian- tai Ubuntu-paketin, joten se kannattaa asentamisen jälkeen vielä merkitä pakettienhallintaohjelmassa ei-päivitettävään tilaan (Aptitudessa Package->Hold). Kannattaa myös kopioida valmis paketti jonnekin talteen.

Muuta ei sitten tarvitakaan, työhakemiston voi tyhjentää jos sen sisältöä ei enää tarvitse mihinkään.

Hosted by
SourceForge.net Logo